Sói Ăn Chay

About   CÓ DẠY    Ask   

Ý tưởng lượm lặt, sáng tạo tập tàng

July 23, 2014 at 11:26am
34 notes
Reblogged from chuyencuabeo
chuyencuabeo:

Thích copy này. Thực tế. Thực dụng. Đọc xong là muốn đi học.
Ai đời tối ngày cứ cảm nhận với trải nghiệm, mệt muốn chết! Bữa thấy shop thời trang kia ghi ‘Hãy đến và cảm nhận về giá’. Ôi…
"A chị bảo sao cơ? Khách hàng muốn thêm chữ ‘trải nghiệm’ vào tiêu đề hả? Không có không chịu hả? Hic. Dạ. Rồi. Để em sửa"
Mày gồng hả con!

chuyencuabeo:

Thích copy này. Thực tế. Thực dụng. Đọc xong là muốn đi học.

Ai đời tối ngày cứ cảm nhận với trải nghiệm, mệt muốn chết! Bữa thấy shop thời trang kia ghi ‘Hãy đến và cảm nhận về giá’. Ôi…

"A chị bảo sao cơ? Khách hàng muốn thêm chữ ‘trải nghiệm’ vào tiêu đề hả? Không có không chịu hả? Hic. Dạ. Rồi. Để em sửa"

Mày gồng hả con!

6:08am
34 notes
Reblogged from chuyencuabeo
chuyencuabeo:

Thích copy này. Thực tế. Thực dụng. Đọc xong là muốn đi học.
Ai đời tối ngày cứ cảm nhận với trải nghiệm, mệt muốn chết! Bữa thấy shop thời trang kia ghi ‘Hãy đến và cảm nhận về giá’. Ôi…
"A chị bảo sao cơ? Khách hàng muốn thêm chữ ‘trải nghiệm’ vào tiêu đề hả? Không có không chịu hả? Hic. Dạ. Rồi. Để em sửa"
Mày gồng hả con!

chuyencuabeo:

Thích copy này. Thực tế. Thực dụng. Đọc xong là muốn đi học.

Ai đời tối ngày cứ cảm nhận với trải nghiệm, mệt muốn chết! Bữa thấy shop thời trang kia ghi ‘Hãy đến và cảm nhận về giá’. Ôi…

"A chị bảo sao cơ? Khách hàng muốn thêm chữ ‘trải nghiệm’ vào tiêu đề hả? Không có không chịu hả? Hic. Dạ. Rồi. Để em sửa"

Mày gồng hả con!

3:30am
2 notes

3:15am
7 notes

1:28am
6 notes

July 22, 2014 at 11:45pm
1 note

Cứu Arturo!  →

Cứu bé nó với! 

5:53am
18,765 notes
Reblogged from cross-connect

cross-connect:

Selected works from Natalya Lobanova.

Posted to Cross-Connect by Mike.

(via patheticpussy)

5:50am
3 notes

4:47am
4 notes

July 20, 2014 at 12:55pm
12,981 notes
Reblogged from ladymermaidia

(Source: ladymermaidia, via reck-lust)

12:55pm
41,108 notes
Reblogged from groans

(Source: groans, via reck-lust)

12:44pm
26 notes

July 19, 2014 at 11:15pm
218 notes
Reblogged from reblog-gif
reblog-gif:

☆ ☆ Actual Funny Gif Blog ☆ ☆

reblog-gif:

☆ ☆ Actual Funny Gif Blog ☆ ☆

10:34pm
13 notes
The chair.

The chair.

8:55pm
16 notes