Sói Ăn Chay

About   CÓ DẠY    Ask   

Ý tưởng lượm lặt, sáng tạo tập tàng

September 22, 2014 at 11:39pm
22 notes
Reblogged from chuyencuabeo
chuyencuabeo:

Chụy mài hỏng có liếm nắp! Chụy mài lấy muỗng cào cào cái nắp thôi nha!:))

chuyencuabeo:

Chụy mài hỏng có liếm nắp! Chụy mài lấy muỗng cào cào cái nắp thôi nha!:))

7:23am
29 notes
Riff pub.

Riff pub.

September 21, 2014 at 7:06am
417,483 notes
Reblogged from capecodcollegiate

Don’t marry a man unless you would be proud to have a son exactly like him.

— Unknown (via obsessiveobsessions)r (via livelifetipsy)

(Source: capecodcollegiate, via patheticpussy)

September 20, 2014 at 3:26am
5 notes

September 19, 2014 at 3:01am
34 notes

My book is 1 year old. Happy birthday! 

1:07am
15 notes

1:06am
7 notes
My new intern chicks.

My new intern chicks.

September 17, 2014 at 8:30am
61 notes

8:29am
7 notes

8:24am
5 notes
Reblogged from blackinfinity666
blackinfinity666:

Ae Saigon chuẩn bị chiến thứ 6 #rockshow #BlackInfinity

blackinfinity666:

Ae Saigon chuẩn bị chiến thứ 6 #rockshow #BlackInfinity

3:14am
18 notes

September 16, 2014 at 8:18pm
35 notes
Reblogged from chuyencuabeo
chuyencuabeo:

We at Rice Creative cordially invite you to an exhibition of our artworks held at Antique Street gallery in Saigon.These carefully crafted collages began as research into the designed history of Modern Vietnam, and becoming large scale Art prints. Reproductions of these prints appear in this years D&AD’s Annual. Since 1962, D&AD has been inspiring creative thinkers by celebrating and stimulating the finest in design and advertising from around the world. We could not be more honored to have our work included in the new 2014 Annual, and be part of this great institution.
Antique Street38 Le Cong Kieu Street, First Floor, D1Ho Chi Minh City, VietnamOpening time: 7pm - 9pmOn Friday, September 19, 2014Show runs from September 20 - 28 Daily from 11am - 5pm
Có vẻ đẹp. Có vẻ thơm. Có vẻ gần. Ở phố đồ cổ Lê Công Kiều gần Hàm Nghi Quận 1. Phải mò đến kiếm ăn thôi!

chuyencuabeo:

We at Rice Creative cordially invite you to an exhibition of our artworks held at Antique Street gallery in Saigon.

These carefully crafted collages began as research into the designed history of Modern Vietnam, and becoming large scale Art prints. Reproductions of these prints appear in this years D&AD’s Annual. Since 1962, D&AD has been inspiring creative thinkers by celebrating and stimulating the finest in design and advertising from around the world. We could not be more honored to have our work included in the new 2014 Annual, and be part of this great institution.

Antique Street
38 Le Cong Kieu Street, First Floor, D1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Opening time: 7pm - 9pm
On Friday, September 19, 2014
Show runs from September 20 - 28 
Daily from 11am - 5pm

Có vẻ đẹp. Có vẻ thơm. Có vẻ gần. Ở phố đồ cổ Lê Công Kiều gần Hàm Nghi Quận 1. Phải mò đến kiếm ăn thôi!

7:58am
105 notes
Reblogged from cuong205a
cuong205a:

Kiên định hay Bảo thủ?
Trong dịp nói chuyện với cán bộ nhân viên, lãnh đạo một Công ty khảng định, anh là người Kiên định chứ không phải Bảo thủ, như nhiều người góp ý. Và anh giải thích, bảo vệ cái tốt là Kiên định, bảo vệ cái xấu là Bảo thủ .
Cô giáo dạy cấp hai của tôi ngày xưa có cách giải thích hơi khác một chút. Cô nói, nếu là người tốt thì dùng từ Kiên định, nếu là người xấu thì dùng từ Bảo thủ .

Trong tiểu thuyết Thao Thức, nhà văn Nga Alexander Kron đưa ra một định nghĩa hoàn toàn khác.
Theo nhà văn này, kiên định là người quyết không thay đổi mục tiêu, còn bảo thủ là người quyết không thay đổi phương pháp.
Người Kiên định chỉ quan trọng giữ vững mục tiêu, phương pháp có thể thay đổi. Cách này không được thì họ sẽ tìm cách khác. Và họ sẵn sàng lắng nghe tất cả những ai có thể giúp họ biết thêm những phương pháp tốt để sớm đạt được mục tiêu.
Còn người Bảo thủ thì luôn cho rằng cách của tôi là đúng rồi và đó là cách tốt nhất. Vì vậy họ không cần phải lắng nghe ai khác. Phương pháp họ đã chọn là duy nhất đúng và họ sẽ bảo vệ bằng được phương pháp này, kể cả khi mục tiêu có thể không đạt được.
Chiếu theo định nghĩa này, có nhiều lúc, hình như mình cũng khá Bảo thủ.
.
.
.
~~HOANG MINH CHAU~~

cuong205a:

Kiên định hay Bảo thủ?

Trong dịp nói chuyện với cán bộ nhân viên, lãnh đạo một Công ty khảng định, anh là người Kiên định chứ không phải Bảo thủ, như nhiều người góp ý. Và anh giải thích, bảo vệ cái tốt là Kiên định, bảo vệ cái xấu là Bảo thủ .

Cô giáo dạy cấp hai của tôi ngày xưa có cách giải thích hơi khác một chút. Cô nói, nếu là người tốt thì dùng từ Kiên định, nếu là người xấu thì dùng từ Bảo thủ .

Trong tiểu thuyết Thao Thức, nhà văn Nga Alexander Kron đưa ra một định nghĩa hoàn toàn khác.

Theo nhà văn này, kiên định là người quyết không thay đổi mục tiêu, còn bảo thủ là người quyết không thay đổi phương pháp.

Người Kiên định chỉ quan trọng giữ vững mục tiêu, phương pháp có thể thay đổi. Cách này không được thì họ sẽ tìm cách khác. Và họ sẵn sàng lắng nghe tất cả những ai có thể giúp họ biết thêm những phương pháp tốt để sớm đạt được mục tiêu.

Còn người Bảo thủ thì luôn cho rằng cách của tôi là đúng rồi và đó là cách tốt nhất. Vì vậy họ không cần phải lắng nghe ai khác. Phương pháp họ đã chọn là duy nhất đúng và họ sẽ bảo vệ bằng được phương pháp này, kể cả khi mục tiêu có thể không đạt được.

Chiếu theo định nghĩa này, có nhiều lúc, hình như mình cũng khá Bảo thủ.

.

.

.

~~HOANG MINH CHAU~~

(via lon-ton)

7:00am
42 notes
Reblogged from romancekillsme

Dấu cộng: Thế nào là người Sài Gòn?
Dấu trừ: Sống ở Sài Gòn.
Dấu cộng: Thế thế nào là người Hà Nội?
Dấu trừ: Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.

3:33am
67,436 notes
Reblogged from evertestati

nectarblood:

mondrn:

Jenny Holzer

please

(Source: evertestati, via banh-flan)