Sói Ăn Chay

About   CÓ DẠY    Ask   

Ý tưởng lượm lặt, sáng tạo tập tàng

October 1, 2014 at 3:29am
10 notes

September 30, 2014 at 8:21pm
16 notes
Reblogged from biscotti-days

biscotti-days:

Lưới tình lồng lộng, thưa mà không thèm thoát.

10:09am
39 notes
Reblogged from jangzcoi

- Em làm nghề gì?
- Em làm CFO - là Check Facebook Only đó

— [FB Tran Thi Thanh Loan] (via jangzcoi)

8:06am
206,160 notes
Reblogged from kateordie

(via ugly)

8:05am
18 notes
Reblogged from biscotti-days

biscotti-days:

Tui rất phục người nặn ra chữ “thòm thèm.” Nói chữ “thòm” phải há miệng cong môi (nãy tiện tay gõ “mông”) như chuẩn bị ăn, đến chữ “thèm” lại phải ngậm miệng lại, sẵn tiện nuốt nước miếng ực một cái. Y hệt phản ứng của tui lúc coi Master Chef.

September 29, 2014 at 11:18pm
7 notes
Good morning!

Good morning!

7:21pm
14 notes

September 28, 2014 at 11:36pm
183 notes

10:56pm
131,838 notes
Reblogged from cravings

cravings:

"go outside"

"ok"

image

(Source: cravings, via ugly)

10:53pm
287,285 notes
Reblogged from getyourassbeat

getyourassbeat:

opens window curtains, takes 50 selfies in natural light, closes window curtains

(via moan-my-name-louder)

10:51pm
609,145 notes
Reblogged from f-o-t-o-b-l-o-g

(via hugmoi)

10:48pm
75 notes
Reblogged from paris2london
umacasaemtroia:

(paris2london:(via A CUP OF JO: Lena Dunham gives great advice.))

umacasaemtroia:

(paris2london:(via A CUP OF JO: Lena Dunham gives great advice.))

11:07am
14 notes
Reblogged from biscotti-days

My typical day

biscotti-days:

- Morning

- Mourning…

….

- Night

- High!!!

(the in-between is uncharted)

11:03am
11 notes
Reblogged from biscotti-days

biscotti-days:

- Ai tên có chữ K là mạnh mẽ lắm.

- Là tui đó. Mạnh được cái mẽ, ở trong yếu xìu.

11:03am
14 notes
Reblogged from biscotti-days
biscotti-days:

lời tự thú của một kẻ đơn phương

biscotti-days:

lời tự thú của một kẻ đơn phương