Sói Ăn Chay

About   CÓ DẠY    Ask   

Ý tưởng lượm lặt, sáng tạo tập tàng

September 2, 2014 at 7:23am
139,432 notes
Reblogged from salmonslushie

uncadeau-duciel:

lanvinla:

I’ll try to do the “you honk we drink” soon :))

reblog để đây mốt có trò chơi =”))

(Source: salmonslushie)

7:12am
79,199 notes
Reblogged from forgivemefuckme
danieldabs:

Classic coca

danieldabs:

Classic coca

(Source: forgivemefuckme, via neutralmilkyhotel)

6:20am
5 notes

12:33am
23 notes

September 1, 2014 at 7:58pm
19 notes
Reblogged from thebandia

thebandia:

Bóp viết / Pen case

Chất liệu da bò, may tay (nâu nhạt/nâu tím)

Kích thước: 185 x 70 x 20 mm

Giá: 320.000 vnđ

11:01am
222,579 notes
Reblogged from brokenimagephotos

foralifetimethings:

lisaapho:

sexadvicegoddess:

sarcasticlittlefuckk:

standard

I am crying I love this too much

😂😂

the badass ones =..=

(Source: brokenimagephotos)

3:20am
14 notes

Grey’s new brainstorming room.

1:19am
11 notes

My girlfriend.

August 31, 2014 at 9:43am
73,557 notes
Reblogged from bitofashock

me: *owns 264 unread books*
me: *buys 17 new books*
me: *rereads harry potter*

2:44am
1,399 notes
Reblogged from thedailypozitive

Don’t compare your Chapter 1 to someone else’s Chapter 20.

— TheDailyPositive.com (via greekgodsforsocialjustice)

(Source: thedailypozitive, via unicornprincessica)

August 30, 2014 at 6:52am
3,017 notes
Reblogged from makemestfu

(Source: makemestfu, via ratlaphon)

3:58am
22 notes

August 29, 2014 at 8:15am
16 notes

8:00am
49 notes
Reblogged from chuyencuabeo

chuyencuabeo:

Đi ngang quán cà phê thấy câu trên. Chụp hình lại đem về sửa lưng thành câu dưới. Đọc vô thấy có lý hơn thiệt mờ!

7:48am
12 notes

My beloved Art Director and her birthday gifts.